W dniu 12 kwietnia w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Knefla.

J. Knefel - lekarz,  znany jest ze swoich długoletnich pasji malarskich. Warsztat doskonalił pod kierunkiem prof. Juliusza Kłeczka, wykładowcy Instytutu Wychowania Artystycznego w Lublinie. Eksponował prace na wielu wystawach, również za granicami kraju,  m.in. w Kanadzie, Francji czy Hiszpanii.

Prace prezentowane są po raz pierwszy i większość z nich to nowe dokonania artystyczne autora.

Zapraszamy do obejrzenia nastrojowej martwej natury, malowniczych nadwieprzańskich krajobrazów czy „kozłowieckiego tetraptyku”, zwanego również „czterema porami roku”.

Jeden z obrazów J. Knefel przekazał na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz walczącej Ukrainy.

W wernisażu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, zastępca burmistrza Tadeusz Małyska oraz przyjaciele doktora Knefla i nasi czytelnicy.

Wystawa czynna będzie przez dwa miesiące, do 10 czerwca.

Zapraszamy!

Hobby Klub działający przy naszej bibliotece zaprasza na Kiermasz Świąteczny.

Kiermasz czynny w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 w dniach 4 - 8 kwietnia.

Wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 17.00

Środa i piątek w godz. 10.00 - 15.00

Zapraszamy!

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-IV szkół podstawowych

do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin z niezbędnymi załącznikami zamieszczamy poniżej.

Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36

oraz pod nr tel. 81 855 22 35.

 

Lubartów, 28 marca 2022 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

A jak Ty byś to widział…Twórczość Marii Konopnickiej oczami dzieci”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
    w Lubartowie

  2. Koordynatorzy: Joanna Onak-Steć, Dorota Rybak

  3. Celem konkursu jest:

  1. popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej

  2. kształtowanie umiejętności przedstawienia własnych przemyśleń w formie plastycznej

  3. rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych dzieci

  4. rozwój czytelnictwa

W Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 czynna jest nowa wystawa "Józef Wybicki (1747 - 1882) - życie i działalność".

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Józefa Rufina Wybickiego, który przeszedł do historii jako autor słów polskiego hymnu narodowego “Jeszcze Polska nie zginęła…”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadom znaczenia dorobku Józefa Wybickiego,w tym jego najważniejszego dzieła, które od 1927 roku jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego.
Wybicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia.  Karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu repninowskiego w 1769 roku, która przez współczesnych uznawana była za jedno z pierwszych działań konfederacji barskiej, do której Wybicki dołączył. Był zapraszany na słynne królewskie obiady czwartkowe, podczas których często dyskutowane były anonimowe Listy Patriotyczne ukazujące się w "Monitorze", których autorem był sam Wybicki.
Wielokrotnie był posłem na Sejm, jednak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788-1792 roku. Pomimo to brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego. Po interwencji rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan, wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej, a po jej upadku wyjechał do Paryża. Tam dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. To Wybicki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim napisali odezwę Napoleona do Polaków oraz stworzył zręby administracji Księstwa Warszawskiego. W tej namiastce wolnej Polski, Józef Wybicki został wojewodą i senatorem. Urząd ten pełnił również po upadku Napoleona, a od 1815 również urząd Prezesa Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego. Nie zgadzając się z polityką carskiego namiestnika gen. Zajączka, zrezygnował z urzędu w 1821 roku.
Zmarł w 1822 roku. Jego prochy spoczywają w krypcie zasłużonych Wielkopolan w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.

W roku 2022 przypadają następujące rocznice związane z Józefem Wybickim: 275. rocznica urodzin, 225. rocznica napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech,  200. rocznica śmierci, 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.

Zapraszamy do oglądania wystawy, czynnej do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że od 11 lutego 2022 r. (piątek)

wszystkie placówki biblioteki będą funkcjonować z wolnym dostępem do półek.

Czytelnia  przy ul. Lubelskiej 36 czynna.

Dział Dziecięcy czynny w zakresie wypożyczania książek.

Godziny otwarcia placówek zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Obowiązują ogłoszone wcześniej zasady reżimu sanitarnego.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie.