Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie

Wybraliśmy Czytelnika Roku 2018!

Email Drukuj PDF
W dn. 14 grudnia 2018 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Lubelskiej 36 nastąpiło uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu „Czytelnik Roku 2018” - IX edycja, odbywającego się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.
Konkurs trwał od 1 marca do 30 listopada 2018 r. Uczestnikami konkursu byli czytelnicy wszystkich placówek MBP: Oddziału dla Dorosłych i dla Dzieci, Filii nr 1 i Filii nr 2, posiadający własne elektroniczne karty czytelnika, spośród  których powołana komisja wyłoniła kandydatów do tytułu Czytelnika Roku. Na podstawie złożonych kart zgłoszeń, do konkursu wytypowano 51 czytelników, w tym: dzieci od lat 1 do 5 – 4 osoby, dzieci 6 - 12 lat -  12 osób, dzieci i młodzież 13-15 lat – 3 osoby, młodzieży 16-19 lat – 2 osoby, osób dorosłych – 30 osób.

Zgodnie z kryteriami przyznania tytułu „Czytelnik Roku” zawartymi w regulaminie z dnia 1 marca 2018 r., komisja w składzie:

  1. Tomasiak Grażyna kierownik  Filii nr 2  MBP       - przewodnicząca
  2. Burek Bożena MBP Filia nr 1                           - członek
  3. Mazurek Barbara MBP Oddział dla Dorosłych i dla Dzieci - członek

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody główne:

w kategorii I - dzieci od lat 1 do 5

1. Muzyka Błażej

2. Kacprzak Oliwia

3. Serwiak Lena

w kategorii II - dzieci od lat 6 do 12

1.Kałuża Wiktoria

2.Szczygieł Jagoda

3.Zdunek Lena

w kategorii III - młodzież 13-15 lat

1.Szelwa Łukasz

2.Guz Klaudia

3. Misiura Oliwia

w kategorii IV - młodzież 16-19 lat

1.Greguła Lidia

2.Malesa Natalia

w kategorii V - dorośli

1.Jędryszka Elżbieta

2.Wodzińska-Muzyka Elżbieta

3.ex aequo: Panas Teresa

Kacprzak-Błaszczyk Roman

Wyróżnienia:

Wyróżnienia za  udział w konkursie na Czytelnika Roku 2018 otrzymało 36 osób.

w kategorii I - dzieci od lat 1 do 5

1. Przybysz Marcel

w kategorii II - dzieci od lat 6 do 12

1. Danił Klara

2. Guz Nikola

3.  Kubiak Aleksandra

4. Kubiak Iga

5.  Muzyka Adrianna

6. Obodziński Franciszek

7. Szczygieł Karolina

8. Więsyk Amelia

9. Zagajski Krystian

w kategorii III - młodzież 13-15 lat

brak wyróżnień

w kategorii IV - młodzież 16-19 lat

brak wyróżnień

w kategorii V – dorośli

wyróżnienia specjalne:

Szalast Jadwiga i Wieczorkiewicz Danuta (za udział w formach pracy popularyzujących książkę, czytelnictwo oraz akcjach i działaniach organizowanych przez bibliotekę – projekt „Niepodległa na Kartach Literatury – Lubartowianie czytają Antologię Niepodległości” oraz akcja „Narodowe Czytanie” 2018 r.)

3. Bożym Teresa

4. Daniewska Lilla

5. Dybała-Kozak Emilia

6. Galińska Maria

7. Gawluk Józef

8. Guz Marzena

9. Jabłońska Marta

10. Kalińska Krystyna

11. Kisiel Iwona

12. Kostrzewska Irena

13. Krawczyńska Halina

14. Krupa Teresa

15. Kusyk Anna

16. Maluga Maria

17. Miąc Ewa

18. Ostaszewska Iwona

19. Praczyk Monika

20. Praczyk Halina

21. Sędzimierz Ewa

22. Skowronek Teresa

23. Turlewicz Alina

24. Warszawska Elżbieta

25. Wrzos Adela

26. Żyro Beata

W każdej z pięciu kategorii komisja konkursowa przyznała nagrody książkowe i rzeczowe, a dla osób, które zajęły pierwsze miejsca nagrody rzeczowe – powerbanki. Wyróżnieni otrzymali  książki, również   fundowane  przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Na uroczyste spotkanie zaproszono  wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych czytelników nominowanych do konkursu oraz gości specjalnych.

Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta Lubartów, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Lubartów oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

Zapraszamy do Galerii

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Academica

Usługi dla biblioteki dostarcza

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

PITax.pl Łatwe Podatki.


Bezpieczny Internet w bibliotece